Gården Myrvang

Gården Myrvang ligger idyllisk til ved starten av Nessådalen, ca 2 km fra E6. Huset er fra 1921, mens fjøset er av nyere sort etter at det gamle fjøset brant ned. Det nye fjøset var ikke brukt særlig da vi kjøpte gården i 1989, og mye var uferdig. Strøm og vanntilførsel kom raskt på plass, og de første 13 sauene kom på gården etter kort tid. Vi hadde aldri drevet med gård før, og kjøpte egentlig gården for å starte en kennel. Hunder har alltid vært vår store lidenskap, men da først og fremst fuglehunder. Disse har nå blitt erstattet med border collier, og de 13 sauene er nå oppe i rundt 200 vinterfôra søyer.

Inntill 2006 hadde vi sauene til fjells, men mange år med store tap til rovdyrene har ført til at vi nå har lagt om driften en god del. Dyrene beiter nå innenfor rovdyrsikre gjerder. 3 beite-områder med tilsammen rundt 13 km gjerde som vi da skifter mellom hele sommeren. Dette medfører en del arbeid med både flytting, gjerding samt snylterbehandling hver 3-4 uke, men det er snakk om kun flytting av arbeidssted / metode. De siste årene bodde vi nesten oppe i fjellet på natters tid. Har enda ikke hatt rovdyrtap etter at vi la om.

I den forbindelse kom det også opp et nytt tallefjøs på ca 300 m2, som nå blir brukt flittig. Ca halvparten av buskapen går der hele vinteren, og de fôres med rundballer ute. Dyrene stortrives på halmen, og det gjør ikke noe at kuldegradene synker godt under -30 grader. Utfordringen kan være vanntilførsel, men det arbeides med et sirkuleringssystem som skal være på plass til neste vinter.

 

 

Fra den tiden vi hadde sauene til fjells. 4 trofaste gjeterhunder driver flokken hjem...

 

 

 

Dette er fra det nye tallefjøset under lamminga.